Programátor pamätí PROM

Programator

Pri stavbe replík 8-bitových počítačov sa veľmi často stretneme s potrebou naprogramovať pamäte typu PROM, ktoré sa používali ako rôzne špecializované adresné dekodéry alebo ako špeciálne logické členy. V našich zemepisných šírkach boli PROM-ky veľmi obľúbené, nájdeme ich v takmer každom mikropočítači domácej proveniencie z tej doby. Vo svete boli veľmi rýchlo nahradené PAL/GAL obvodmi, ktoré však v tej dobe u nás neboli dostupné a tak sa PROM pamäte na tieto účely veselo používali aj naďalej. A keďže sa u nás vyrábali tri základné typy – MH74188 (32×8 bitov), MH74S287 (256×4 bity) a MH74S571 (512×4 bity), rozhodol som sa postaviť programátor práve pre tieto tri typy pamätí.

Pokračovať v čítaní: Programátor pamätí PROM